Uzdrowisko Polanica-Zdrój

"Wielka Pieniawa " środek spożywczy specjalnego przeznaczenia

"Wielka Pieniawa" z Polanicy Zdrój wydobywana od 1904 r